“Tik-Tok”chilar va Kaliforniya sindromi

Hayotda aniq bir maqsadi bo‘lmagan, yashashni musobaqa deb biladigan, o‘zidan boshqa hech kimni o‘ylamaydigan, manmanlik cho‘qqisiga chiqqan (egoist) insonlar soni kun sayin ortib bormoqda. Amerikalik ruhshunoslar katta tezlikda ortib borayotgan bu holat birinchi bo‘lib dunyoning kayf-u safo markazi Kaliforniyada paydo bo‘lgani uchun unga “Kaliforniya sindromi” deb nom bergan. Bu sindromga chalinish bosqichlari quyidagicha: avvalo kishi […]