Farzand tarbiyasidagi xatolar7 Videos

BOLALARNI MAKTABDAN SOVUTISH YO’LLARI

Muallif:SHAVKAT SOBIR O’G’LI

YOLG’ONNING KASOFATI

Muallif: SHAVKAT SOBIR O’G’LI

BOLALARNI ZOLIM VA BEMEHR QILISH YO’LLARI

Muallif: SHAVKAT SOBIR O’G’LI

BOLALARNI O’ZINGIZDAN SOVUTISH YO’LLARI

Muallif: SHAVKAT SOBIR O’G’LI

FARZAND TARBIYASIDAGI XATOLAR

Muallif: SHAVKAT SOBIR O’G’LI